Producenci

Regulamin sklepu internetowego www.mm-tech.pl

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mm-tech.pl, jest własnością Michała Małka, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: MM-TECH Michał Małek, NIP: 993-043-60-67, Regon: 120961778 z siedzibą w Stare Żukowice 221 B, 33-151 Nowa Jastrząbka.

 

2. Zamówienia w sklepie internetowym MM-TECH znajdującym się pod adresem: www.mm-tech.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

 

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

 

4. Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza.

 

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

 

7. System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

 

8. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas ten zostanie odpowiednio wydłużony jednak w przypadku, gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

 

9. Sprzedający zamówiony towar wysyła do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej SIÓDEMKA

 

10. Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

11. Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

 

12. Przesyłki realizowane są granicach Rzeczypospolitej Polskiej jak również istnieje możliwość wysyłki zagranicznej.

 

13. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu kupujący/osoba odbierająca zobowiązana jest sporządzić protokół wraz z kurierem, na podstawie którego będzie rozstrzygana reklamacja.

 

15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić

 

16. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na dowolnie wskazany rachunek bankowy lub gotówką w przypadku zwrotu towaru osobiście.